Jakie przepisy obowiązują balustrady ze szkła?

Szklane balustrady znajdują zastosowanie na tarasach, balkonach oraz przy schodach zewnętrznych lub wewnętrznych. Ich prosta konstrukcja wpisuje się w stylistykę nowoczesnego budownictwa oraz pasuje do minimalistycznych aranżacji wnętrz. Balustrady pełnią istotne funkcje w zakresie bezpieczeństwa. Z tego powodu muszą spełniać określone wymagania. Wymogi te definiują przepisy prawa budowlanego oraz przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

balustrada

 

Wymogi dotyczące szklanych balustrad

Obowiązek montażu balustrad dotyczy zarówno schodów wewnętrznych, jak i zewnętrznych przy założeniu, że mowa o 0,5 m wysokości do pokonania. W przypadku balustrad ze szkła przepisy określają przede wszystkim rodzaj szkła, z jakiego mogą być skonstruowane. Zgodnie z nimi barierki powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Warunkiem jest również to, że w razie ewentualnej skazy szkło nie może potłuc się na drobne, ostre kawałki. Prawo nie precyzuje jednak, o jaki rodzaj szkła dokładnie chodzi. Na podstawie wskazanych wymagań można stwierdzić, że takie standardy spełnia m.in. szkło hartowane lub laminowane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szklane balustrady, tak samo, jak barierki wykonane z innych materiałów, nie mogą mieć ostro zakończonych elementów. Poza tym ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych określonych w Polskiej Normie. Ponadto wysokość oraz wypełnienie balustrad muszą gwarantować skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Przepisy określają minimalną wysokość takich konstrukcji w zależności od rodzaju oraz przeznaczenia budynku, w którym mają zostać zamontowane. Dla przykładu w budynkach jednorodzinnych minimalna wysokość balustrad wynosi 0,9 m, z kolei w budynkach wielorodzinnych 1,1 m. W przypadku tych drugich regulacji poddaje się również maksymalny prześwit lub wymiar otworów pomiędzy elementami wypełnienia balustrady.